Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head

Touch screen dedicated capacitive pen IPAD TABLET dedicated double head

Nhà cung cấp
mesfavoris
Giá thông thường
$3.00
Giá bán
$3.00
Giá thông thường
$4.00
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Two ends, one stylus, one screen-specific capacitive pen
The touch screen is sensitive and can be used with various models of tablets and iPads

 

NOTE: This product is eligible for LETTERMAIL POSTAL SHIPPING
Calculated shipping weight :10g