3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short
3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short
3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short
3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short
3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short
3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, 3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, 3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, 3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, 3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, 3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, 3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short

3pcs Mobile phone special touch screen capacitive pen short

Nhà cung cấp
mesfavoris
Giá thông thường
$3.00
Giá bán
$3.00
Giá thông thường
$3.00
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

High sensitivity, suitable for all types of touch screen smartphones

the price inclusive 3PCS in any color mix

 

NOTE: This product is eligible for LETTERMAIL POSTAL SHIPPING
Calculated shipping weight :5g