Về lô hàng

 

1, Một đơn đặt hàng có hơn 69,99 tại Canada, chúng tôi cung cấp giao hàng tiêu chuẩn miễn phí, thông thường từ 2-8 ngày, tùy thuộc vào thành phố bạn đang ở.

2, Một đơn đặt hàng có hơn 99,99 bên ngoài Canada, chúng tôi cung cấp giao hàng tiêu chuẩn miễn phí, thời gian tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở.